Scopus (Euskaraz): Aldizkariak

Aldizkari bati buruzkoa informazioa

Aldizkari baten fitxara sartzeko, izenburuaren gainean klik egin behar da bilaketa-emaitzen pantailan edo dokumentuaren edo egilearen fitxetan. Aldizkarien (Sources) bilaketatik ere sar daiteke, aldez aurretik kontsultatu nahi den aldizkaria bilatuz.

Fitxa horretan, Scopusek informazio hau ematen du aldizkari bakoitzari buruz:

  1. Aldizkariaren datu orokorrak. Atal honetan argitalpen-datuak adierazten dira.
  2. Aipu kopuruan oinarritutako informazio bibliometrikoa. Atal honetan Scopus-ek argitalpen bakoitzeko SJR, CiteScore eta SNIP indizeak eskaintzen ditu.
  3. Argitalpen-alerta. Set document alert botoiak aukera ematen du alerta bat sortzeko, aldizkari horretako artikulu berri bat Scopus-en sartzen den bakoitzean jakinarazteko.
  4. Argitaratutako artikuluak. View all documents eta Scopus content coverage atalek aukera ematen dute aldizkariak Scopus-en duen hedadura ezagutzeko eta eskuragarri dauden dokumentuetara sartzeko.

Gehiago jakiteko

CiteScore

Aurreko 4 urteetan aldizkari batean argitaratutako artikulu akademikoek urtebetean jasotako aipuen kopurua kalkulatzearen emaitza da, eta lau urte horietan argitaratutako artikuluen kopuru osoarekin zatituta dago.

SJR edo SCImago Journal Rank

Argitalpen zientifikoen kalitatea argitalpen bakoitzak lortutako aipamen kopuruaren arabera ezartzen duen neurketa-faktore bat da. Indize hori jasotako aipu kopurua zenbatuta kalkulatzen da, aipu horiek datozen aldizkarien garrantzia edo prestigioa haztatuz.

Source Normalized Impact per Paper (SNIP)

Neurketa-faktore bat da, aldizkari batek hiru urtez jasotako aipuen kopurua aldizkariko eremu zientifikoaren zitazio potentzialarekin zatitzen duena.