Web of Science Researcher ID (Euskaraz): Argitalpenen metrikak

Argitalpenen metrikak

"Panela" atalean, argitalpenekin lotutako metrikak agertzen dira:

1. Publications in Web of Science

Web of Science-en indexatutako argitalpenen kopurua

2. Sum of times cited

Web of Science-en Core Collection-etik jasotako aipu kopurua

3. H-index

H indizea kalkulatzeko, Web of Science-en Core Collection-etik datozen argitalpenen eta aipuen datuak baino ez dira erabiliko. 

4. Times Cited and Publications Over Time

Argitalpenen eta aipuen banaketaren grafikoa. 

5. Author Impact Beamplot

Autorearen inpaktua bere arloaren eta urtearen testuinguruan kokatzen du, beste egile batzuekin alderatu ahal izateko.

6. Geographic Citation Map

Jasotako aipuen banaketa geografikoa.