Dialnet (Euskaraz): Dialnet Metrikak

Metriken ataria

RecuerdaDialnet Metrikak garatzeko beta fasean dago, bere edukia kontsolidazio-prozesuan dago eta doikuntzak izan daitezke.

Estaldura

 • Dialnet Metrikak Espainian argitaratutako aldizkarien ia % 100 hartzen du
 • Gainera bere azterketa bibliometrikoan integratzen ditu Gizarte Zientziak, Giza Zientziak eta Zientzia Juridikoetako ikerlarien lanetan erreferentziatuta agertzen diren gainerako tipologia dokumentalak (liburuak, liburu kapituluak, kongresuak, tesiak). ​

IDR (Aldizkarien Dialnet Indizean edo Índice Dialnet de Revistas) aldizkarien ranking bat da, gaika banatua. Aldizkari zientifiko baten inpaktua zein den, zer bilakaera izan duen eta espezialitate bereko gainerako aldizkariekiko zer posizio duen jakiteko aukera ematen du.

Dialnet métricas _ IDR

Kalkulua iturri-aldizkarien erreferentzietan oinarritzen da (Dialnetek lehentasunez kargatzen dituen Gizarte Zientzien eta Humanitateen aldizkari esanguratsuenen aukeraketa, Dialnet eta Latindex gurutzatzearen ondorioz) eta 5 urteko zitazio-leihoa darabil aldizkari bakoitzaren inpaktu faktorea zehazteko.

Dialnet métricas _ IDR factor de impacto.png

Kontsultatu nahi dugun kategoria tematikoa aukeratu ondoren, aldizkarien rankingean sartuko gara.

Sistemak aukera ematen du argitaratutako urteko edizioak eta dagozkien zerrendak kontsultatzeko (1), bai eta aldizkari-izenburu zehatz bat bilatzeko ere (2).

Dialnet métricas _ IDR consulta categoría

Dialnet Adierazleek IDRren aldizkari berberei buruzko informazioa eskaintzen dute, baina, kasu honetan, edozein aldizkarik jasotako aipamenak kontuan hartuta (ez soilik iturri-aldizkarietatik jasotakoak).

Dialnet métricas _ indicadores Dialnet

Funtzionalitate honetarako ezarritako esparru tematikoetatik abiatuta lan egiten da.

Atal honetan egileei buruzko informazioa (arloko aipatuenen arabera, ezagutza-azpiarloen arabera – halakorik balego – eta unibertsitateen arabera taldekatuta) eta argitalpenei buruzkoa (aipatuenak eta argitalpen horien indarraldiari/zaharkitzeari buruzko datuak) ere jasotzen da.

Dialnet métricas _ indicadores Dialnet detallado

RecuerdaGarrantzitsua da aldizkariek IDR atalean eta Dialnet Adierazleaen atalean datu berberak ez dituztela kontuan hartzea.

Erraminta honetan jasotako aldizkari orok bere gunea du IDR-n. Gune horietara iristeko bi bide daude:

 • Dialnet Métricas-en bilatzaile orokorra, "Aldizkariak" aukera hautatuta
 • Gaikako rankingean atxikita geratzen den kategoriaren barruko esteka, IDR-tik.

Aldizkari bakoitzaren fitxak honako datu eta lan-aukera hauek eskainiko dizkigu:

 1. Aldizkariaren azalak Dialneten duen fitxara garamatza.
 2. Aldizkariaren IDR datuak, atxikitutako gai-eremu bakoitzean eta kuartilaren arabera.
 3. Aipuak argitalpen-urtearen arabera, edukia grafiko edo taula baten bidez ikus dezakegu.
 4. Dialnet adierazleak, aldizkariaren analisi bibliometrikoaren honako datuak (iturburu-aldizkarietara mugatuta ez daudenak) aurkituko ditugu:
  • Erlazionatutako aldizkariak, kidetasunaren arabera
  • Aipu gehien jasotako artikuluak
  • Aipu gehien jasotako autoreak
  • Aipuak egiten dituzten autoreak
  • Aipuak egiten dituzten aldizkariak
  • Aipuak egiten dituzten artikuluak

Ikertzaile bilaketa honako bi tokietatik bideratu dezakegu:

 1. Bilatzaile orokorrean, "Investigadores" ataletik
 2. "Indicadores Dialnet" ataletik

Dialnet métricas _ búqueda de autores.png

Dialnet Métricas-ek Espainiako unibertsitateei atxikitako ikertzaile guztiak edo eta 4 aipu baino gehiago jaso dituztenak kontuan hartzen ditu.

Analisi hau atxikitako jakintza arlotik zein bere jarduera garatzen duten unibertsitateen bidez ere lor daiteke.

Dialnet Metrikak hainbat irizpideren arabera ordenatu ditzakegun egileen zerrenda eskaintzen digu (argitalpen kopurua, jasotako aipamen kopurua, etab).​

Egileen izenean klik eginez gero atari honek eskaintzen dizkigun azterketa bibliometrikoko datu desberdinak ikusiko ditugu:

 • Jasotako aipu taula kronologikoak
 • Argitalpen motaren arabera jasotako aipuen analisia
 • Argitalpen aipatuenak eta aipatu dituzten lanetarako esteka
 • CIRC aldizkarien sailkapenean oinarritutako aipamen-lanak banatzea, zeinetan aipatzen diren artikulu hauek argitaratzen diren etab.​

Ezagutza-eremuaren aukeraketatik iritsi gara azterketa honetara.

Dialnet métricas _ universidades

Eremu horretako jakintza arloen datu orokorretara sartuko gara, atxikitako ikertzaileetara, argitaratutako lanetara eta baita jasotako aipuetara ere.

Gainera, atariak aipamena egin duten lanen analisi bibliometrikoa azaltzen ditu, artikulu horiek argitaratu diren aldizkarien CIRC sailkapenean oinarrituta.

Azkenik, autoreen zerrendara eta Dialneten jasotako beren produkzio zientifikora sar gaitezke.

undefined