Inpaktu indizeak: Hasiera

Zer dira inpaktu-indizeak?

Inpaktu-Indizeek argitalpen batek literatura zientifikoan duen eragina neurtzen dute, artikulu bakoitzak jaso dituen aipuen analisien arabera.

Ikerketa-jarduera baloratzeko, kalitate-adierazle nagusietako bat dira inpaktu-indizeak:

illustration by lorenzo petrantoni

Inpaktu-indize nagusienak eta indize horiek zein produktuk eskaintzen dituzten

Inpaktu-indizerik garrantzitsuena JCR-k ematen duen inpaktu-faktorea da, baina badira aldizkari zientifikoen eragina eta kalitatea neurtzen duten nazio mailako eta nazioarteko beste indize batzuk ere:

Journal Impact Factor (JIF) edo Inpaktu-faktorea

SCImago Journal Rank

Journal Citation Indicator (JCI)

CiteScore eta SNIP

IDR

Eigenfactor Score eta Article Influence Score

(*posterior a 2007)

Argitalpenen h5 indizea eta h5 Mediana

H indizea

Kuartilak