Inpaktu indizeak: Hasiera

Zer dira inpaktu-indizeak?

Inpaktu-Indizeek argitalpen batek literatura zientifikoan duen eragina neurtzen dute, artikulu bakoitzak jaso dituen aipuen analisien arabera.

Ikerketa-jarduera baloratzeko, kalitate-adierazle nagusietako bat dira inpaktu-indizeak:

illustration by lorenzo petrantoni

Inpaktu-indize nagusienak eta indize horiek zein produktuk eskaintzen dituzten

Journal Impact Factor (JIF) eta Journal Citation Indicator (JCI)

SCImago Journal Rank

CiteScore eta SNIP

IDR

Eigenfactor Score eta Article Influence Score

(*posterior a 2007)

Argitalpenen h5 indizea eta h5 Mediana

H indizea