Autoreak: Ikertzaile-profilak: Sinadura normalizatua

Egiletzaren normalizazioa

Ikertzaileak sinadura normalizatu bat aukeratzen du, argi eta garbi identifikatzeko eta beste ikertzaile batzuengandik bereizteko.

Esanahia:

 1. Modu bakarrean identifikatzen duen sinaduraren formatua hautatzea
 2. Aldaerak hautatutako formatuan biltzea
 3. Aukeratutako formatua mantentzea

Zer ahalbidetzen du:

 1. Behar bezala indizaturik egotea
 2. Izen berdinak dituzten beste egile batzuengandik bereiztea
 3. Jasotako aipuen analisia erraztea
 4. Ekarpen zientifikoaren berreskurapen osoa bermatzea
 5. Ikusgarriagoak izatea eta ekarpen zientifikoaren inpaktua handitzea

Autore edo erakunde jakin baten argitalpenen ikusgarritasuna hobetzeko ezinbestekoa da autore-izena eta afiliazioa normalizatzea. Sinadura normalizatua erabiltzeak autore edo ikerketa-unitate bakoitzaren ekoizpen bibliografikoa argi eta garbi identifikatzen lagunduko du.

Zenbat eta aldizkari edo datu-base gehiagotan argitaratu, orduan eta garrantzitsuagoa da gai hori. Izen bera ez erabiltzeak batik-bat lanak eta akatsak aurkitzeko zailtasunak izatea eragingo du, aipuak zenbatzeari, H indizea kalkulatzeari dagokienez.

"Ikertzaile-izena" hautatzeko gomendioak

Jarraian jasotzen diren gomendioek Deustuko Unibertsitateko ikertzaileek argitalpen zientifikoetan beren izena nola erregistratu behar duten aipatzen dute. Gomendio "malguak" dira, ikertzaileari nolabaiteko askatasuna uzten diotenak sinatzeko modua aukeratzeko, baina normalizazio handiago baterantz bideratzeko lehentasunaren inguruan argibide gehiago ematen dute.

Garrantzitsua da ibilbide profesionalean sinadura modu bakarra erabiltzeko beharra azpimarratzea (norberaren marka pertsonala da). Baliteke izen eta abizen konbinazioarekin bat datorren beste ikertzaile bat egotea (adibidez, Andrés García, Ana García). Horrek zaildu egingo luke ekoizpen zientifikoa bilatzea. Kasu horietan, bigarren abizena erabiltzea gomendatzen da, eta lehenengoari gidoi bat jartzea (adib.: Andrés García-Ibañez).

Ohikoak ez diren abizenak dituzten autoreentzat

Izenaren forma osoa erabiltzea baliagarria da homonimo posibleak bereizteko eta generoa bereizi ahal izateko. Hala ere, aukera hori soilik izango da eraginkorra datu-baseek izenak inizialera murrizteko jardunbidea uzten dutenean, oso hedatuta baitago. Horregatik, autorearen identifikazioa normalean ez denez izenaren bidez egiten, pertsona bakoitzak zehaztu beharko du zein abizenekin aurkeztu nahi dituen lanak.

1. eredua: Izena 1.Abizena (adib. Antonio Moracho)

Izen konposatuen kasuan, autoreek izen osoak sar ditzakete, baina gomendagarriagoa da lehenengo izen osoa eta bigarrenaren iniziala jartzea, horrek saihestu egiten baitu bigarren izena datu-baseek lehen abizen gisa interpretatzea.

2. eredua: 1.Izena 2.Iniziala 1.Abizena (Adib. Antonio M. Moracho)

Izenak, izen-abizenak edo abizenak elkarren artean lotzen dituzten partikulak saihestea gomendatzen da. Mantentzen badira, gidoi baten bidez batzea gomendatzen da, osotasuna bermatzeko.

Ohiko abizenak dituzten autoreentzat

Deiturak osatzen dituzten hitzen artean gidoiak sartzea nahiko zabaldua dago ikertzaileen artean, hasieran izen eta abizen bera zuten beste pertsona batzuengandik bereizteko beharragatik (adibidez, Andrés García eta Ana García, bi García, A.). Praktika horrek bigarren abizena "kentzea" saihesten du, eta autoreak bereiztea errazten du. Autore horiek, oso abizen ohikoak dituzten autoreen kasua erabiliz gero, arazo asko sortuko lituzkete, baita abizen zein izenaren inizial berak egile desberdinak adierazten dituzten kasuetan ere.

Izena 1. Abizena-2.Abizena(Adib. Antonio Caballero-Plasencia)

Izen edo abizenen barruko partikulak arazo-iturri garrantzitsuak dira. Horiek ahalik eta gehien ekiditeko, honakoak iradokitzen dira:

 • Ez erabili izen desberdinak lotzen dituzten partikulak (adib. María del Mar)
 • Izenak eta abizenak lotzen dituzten partikulak saihestea gomendatzen da (adibidez, Emilio de la Banda), baina mantentzen badira, gidoiak sartu (adibidez, Emilio de-la-Banda).
 • Autoreak nahi izanez gero, abizen desberdinak lotzen dituzten partikulak mantendu daitezke, baina izenaren osotasuna bermatzeko gidoi baten bidez lotuta agertu behar dira beti (adibidez, Carlos García-de-la-Torre).
PARTIKULEN ETA GIDOIEN ERABILERA EGOKIA
Jatorrizko izena Gomendaturiko sinadurak
Carlos García de la Torre Carlos García-de-la-Torre
Carlos García-Torre
María del Mar Valero Ruiz María M Valero-Ruiz
Emilio de la Banda García Emilio Banda-García
Emilio de-la-Banda-García
Emilio Delgado López-Cózar Emilio Delgado-López-Cózar
María Teresa García-Abad García María Teresa García-Abad-García

Deustuko Unibertsitatearen afiliazio instituzionalak, hari lotutako langileen ekoizpen zientifiko osoan, eredu honi jarraitu beharko dio:

Autorearen/en izena/ak

[Saila/Institutua/Unibertsitate egitura (hala badagokio)], [Zentroa (hala badagokio)], [Unibertsitatearen izena], [Posta helbidea]* Nahitaez bete beharrekoak dira:

1. Adibidea: Delgado López-Cózar, Emilio; Torres-Salinas, Daniel
Giza Eskubideen Institutua, Gizarte eta Giza Zientzien Fakultatea, Deustuko Unibertsitatea, Av. Universidades, 24, 48007, Bilbo.

2. Adibidea: Jiménez-Contreras, Evaristo; Ruiz-Pérez, Rafael
Deusto Business School, Deustuko Unibertsitatea, Pº Mundaiz, 50 20012 Donostia-San Sebastián.

Erakunde-afiliazioaren elementu guztiak komekin bereizi behar dira. Jarraian, eredu horren elementu bakoitza zehaztuko da:

a) Unibertsitatearen izena (nahitaezkoa).

Unibertsitatearen izenak hiru aukera hauetako bati jarraituko dio:

 • University of Deusto (gaztelania/euskara ez den beste hizkuntza bateko argitalpenetarako)
 • Universidad de Deusto (gaztelaniaz idatzatiko argitalpenetarako)
 • Deustuko Unibertsitatea (euskaraz idatzitako argitalpenetarako)

Horrez gain, Deusto Fundazioaren kasuan, honako izen hauek izango dituzte:

 • Deusto Foundation (gaztelania/euskara ez den beste hizkuntza bateko argitalpenetarako)
 • Fundación Deusto (gaztelaniaz idatzatiko argitalpenetarako)
 • Deusto Fundazioa (euskaraz idatzitako argitalpenetarako)

b) Zentroaren/Fakultatearen izena (hala badagokio).

Fakultatearen izen ofizial osoa aipatuko da soilik.

Siglak erabili ahal izango dira, baldin eta ofizialak badira eta normalizatuta badaude. Ikastetxeak ingelesezko izen normalizatua badauka, orduan soilik erabili ahal izango da sinaduran. Homologatu gabeko egituren izena ez da erabiliko.

Zehazki, Deustuko Unibertsitateko fakultateen izenek honako hiru aukeretako bat jarraituko dute, argitalpenaren hizkuntzaren arabera:

 • Facultad de Derecho
 • Zuzenbideko Fakultatea
 • School of Law

 • Deusto Business School

 • Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
 • Gizarte eta Giza Zientzietako Fakultatea
 • Faculty of Social and Human Sciences

 • Facultad de Ingeniería
 • Ingeniaritzako Fakultatea
 • Faculty of Engineering

 • Facultad de Psicología y Educación
 • Psikologia eta Hezkuntza Fakultatea
 • Faculty of Psychology and Education

 • Facultad de Teología
 • Teologiako Fakultatea
 • Faculty of Theology

c) Institutua/Ikerketa Zentroa/BOUD-en argitaratutako katedra ofiziala (hala badagokio).

BOUD-en onartutako ikerketa-institutu, zentro edo katedra osoaren izen ofiziala baino ez da aipatuko.

Hasiera batean, ez dira afiliazioko ikerketa-taldeak edo sailak aipatuko, helmugako argitalpenean berariaz eskatzen ez bada. Homologatu gabeko egituren izenak ez dira erabiliko.

Egiturak ingelesezko izen normalizatua badu bakarrik erabili ahal izango da sinaduran. Egituraren izenari dagozkion siglak soilik erabili ahal izango dira normalizatuta badaude eta, beraz, ofizialak badira.

Adibideak: Giza Eskubideen Institutua, Etika Aplikatuko Zentroa, Jean Monnet Katedra, Orkestra-Deusto Fundazioa; DeustoTech-Deusto Fundazioa

d) Posta-helbidea (nahitaezkoa).

Ikertzailea atxikita dagoen campusaren helbidea adieraziko da. Hona hemen aukerak:

 • Avda Universidades, 24, 48007 Bilbao
 • Pº Mundaiz, 50, 20012 Donostia/San Sebastián

e) Kasu bereziak.

Honako egoera hauetako bat betetzen duten ikertzaileen kasuak gerta daitezke:

 1. Afiliazio bikoitza duten ikertzaileek afiliazio bikoitz hori islatu beharko dute. Afiliazio bikoitza bi erakunderen kasuan, edota erakunde beraren barruan bi zentro edo unitate desberdinen daudenean gerta daiteke. Adibidez: Deustuko Unibertsitatea eta Deustu Fundazioa.

Eredua

Izena1 2

 1. [Zentroa (hala badagokio)], [Unibertsitatearen izena (aukeretako bat hautatu) (nahitaezkoa)], [Posta helbidea]
 2. [Jatorrizko Unibertsitatea/Erakundea], [Posta helbidea]

Delgado López-Cózar, Emilio1 2; Torres-Salinas, Daniel1; Jiménez-Contreras, Evaristo1; Ruiz-Pérez, Rafael1

 1. Instituto Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad de Deusto, Av. Universidades, 24, 48007, Bilbao.
 2. Facultad de Periodismo. Universidad de Navarra.
 1. Doktoregaiek, doktoretzan matrikulatuta dauden bitartean edo ondoren, beste unibertsitate batean afiliatuta ez badaude, ikerketa-lanak sinatzen jarraitu ahal izango dute Deustuko Unibertsitateko afiliazioarekin. Doktoregairen batek afiliazio bikoitza izango balu, aurreko puntuan aipatutako araudia aplikatuko luke. Doktoregaien kasuan, "PhD Researcher edo prestatzen ari diren ikertzailea" kategorian agertu beharko dute, eta beste erakunde batzuetan jarduten duten baina Deustuko Unibertsitatearen afiliaziopean argitaratu nahi duten doktoreen kasuan, "Research Fellow" edo "Visiting Research Fellow" gisa agertu ahal izango dira, atxikita dagoen fakultatearen zehaztapenaren arabera.