Jabetza Intelektuala: Araudia

Araudia

DU Araudia

Zuzendaritza Kontseiluaren 1/2013 Erabakia, martxoaren 14koa, ikaslearen errendimendu akademikoaren sistemari iruzur egiteari buruzko araudia onartu duena (martxoaren 15eko Errektorearen 2/2013 Aginduaren bidez aldarrikatua).


Zuzendaritza Kontseiluaren 5/2013 Erabakia,2012ko abenduaren 13koa, Jabetza Intelektualari eta Industrialari buruzko Araudia onartzen dueña (abenduaren 14ko Errektorearen 13/2013 Agindua)


Errektorearen 11/2015 agindua, uztailaren 24koa, Deustuko Unibertsitateko Ikasleen Araudia aldarrikatzen duena, 2015eko uztailaren 23ko Zuzendaritza Kontseiluan onartutakoaren arabera.