Jabetza Intelektuala: Irakasle eta ikertzaileak

Hainbat ohar

Hirugarren batzuen lanak erabiltzeko garaian hainbat kontu aintzat hartu behar dira hauen erabileraren xedeak ezartzen dituen mugen baitan::

 • Irakaskuntzan erabiltzeko
 • Ikerketa-lanetarako

Importante

Aurretik argitaraturiko norberaren lanak erabiltzean ere, zein eskubide laga diren eta lagapena esklusiboa den ala ez kontuan hartzeko beharra dago.

Irakaskuntzarako

Zilegi izango da, irakaskuntzarako helburuekin, honako lan mota hauek berrerabiltzea, hedatzea, eraldatzea edota komunikatzea:

 • Izaera plastikoa edo fotografiko figuratiboa duten obren eta obra bakartuen zati txikiak, lehendik jendarteratuak badira, manual edo testu-liburukoak ez direnak, irakaskuntza edo ikerketa zientifiko helburuekin eginez gero (egilearen izena eta iturria aipatuz).
 • Gizarte-hedabideek hedaturiko gaurkotasuneko gaiei buruzko lan eta artikuluak, betiere iturria eta egilea aipatuz, eta eskubide-erreserba jaso ez baden.
 • Lan zurtzak, hau da, eskubideen titularrak identifikatu gabe dituztenak edota identifikatuta egonik ere, lokalizatu ez direnak, aurretik arretaz bilatu arren.
 • DU Liburutegiak harpidetutako datu-baseetatik eta aldizkari elektronikoetatik eskuratutako dokumentuak, haien lizentziak horretarako aukera ematen badu.

 • Erabilera libreko lanak  (Jabetza Intelektualaren Legeko 13. art), hala nola legezko eta erregelamenduzko xedapenak eta hauei dagozkien proiektuak, jurisdikzio-organoen ebazpenak, erakunde publikoen akordioak eta txostenak, eta aipaturiko testuen itzulpen ofizialak.
 • Jabari publikoan dauden obrak, betiere obraren egiletza eta osotasuna gordezPermitido.
 • Copyleft lizentzia duen ereduren baten pean argitaratutako lanak (Creative Commons lizentzien mugak errespetatuz).
 • Webguneen estekak (blogak, web-orriak, etab), betiere ordaindu beharreko edukirik ez badute eta egiletzak aitortzen badira; bideoak edo aurkezpenak sartu ahal izango dira, baldintza horietan.

Ez da zilegi izango honako lan mota hauek berrerabiltzea, eraldatzea edota komunikatzea, irakaskuntzarako helburuak izan arren:

 • Musika-partiturak, erabilera bakarreko lanak, unibertsitateko eskuliburuak edo izaera plastiko edo fotografiko figuratiboko lan isolatuen zatien konpilazioak
 • Artículo zientifiko oso bat, liburu bateko bi kapitulu edo gehiago, edo lan guztiaren % 10a gainditzen duten lanen luzapenak, ustiapen-eskubideak dituen pertsonaren baimenik gabe
 • Lan oso bat (ikus-entzunezko lanak, irratikoak, musika, proiektu arkitektonikoak, etab.), ustiapen-eskubideen titularraren baimenik gabe Prohibido

Gainera, ezingo da aldizkari edo liburu elektronikoen plataforma editorialetan dauden artxibo/dokumentu originalik zuzenean ALUD-en zintzilikatu, nahiz eta Unibertsitateak lizentzia izan.

Era berean, ezingo da webguneetatik inolako artxiborik deskargatu (bideoak barne), hauek berrerabili edota hezkuntza-plataforma igotzeko.

DUak hitzarmen bat sinatu du egile-eskubideen kudeaketarako erakunde garrantzitsuenetako batzuekin (CEDRO eta VEGAP), unibertsitateko irakaskuntzaren esparruan eduki digitalak hedatzeko, DUko hezkuntza-plataformaren (ALUD) barruan. Horrela, komunikazio publikoko eta erreprodukzio partzialeko jarduerak egin ahal izango dira (baina inoiz ez erreprodukzio osoa, ezta sarbide irekia ere).

Hitzarmen honek DUko Liburutegiak duen inprimaturiko material bibliografikoa barne hartzen du, eta gehienez ere, liburu-kapitulu bat, aldizkari-artikulu bat edo lan baten guztizkoaren % 10a izan daiteke.

Hitzarmen horren arabera, gainera, eskuliburu bat argitaratu da eta webguneko laguntzan inprimaki bat sortu da:

Akordio honek ez du esan nahi edukiak eta materialak mugarik gabe erabil daitezkeenik. 

Ikerlanetarako

Ikerketa-lanetan, lan berrietan edota doktorego-tesietan besteen lanak erabiltzeko, honako hauek bete beharko dira:

 • Lanaren egilearen edo egileen baimena beharko da, edo ustiapen-eskubideen titularrena, dokumentuak osorik sartu nahi direnean.
 • Jabetza Intelektualaren legeriak besteren lanen zatiak sartzea onartzen du (lan plastikoen kasuan lan osoak eta isolatuak izan daitezke), baldin eta honako baldintza hauek betetzen badira:
  • aipu, analisi, iruzkin edo iritzi kritiko gisa egiten bada
  • obra jada jendarteratua bada
  • iturria adierazten bada
  • xedea ikerketarekin argi lotuta badago